MICrobial Community Analysis

Zróżnicowanie genetyczne szczepów Escherichia coli wyizolowanych od krów z objawami mastitis. Pałeczki Escherichia coli są jednym z głównych patogenów pochodzenia środowiskowego (obok Klebsiella i Enterobacter) wywołujących ostre zapalenia sutka u bydła (mastitis) zwane colimastitis. Jak dotąd nie określono specyficznego patotypu E. coli wywołującego mastitis. Szczepy izolowane z przypadków klinicznych charakteryzują się dużą różnorodnością fenotypową i …

MICrobial Community Analysis Read More »